Carian Rumi Jawi

Rumi Jawi Request Time
Genggam Tangan Ku Jangan Pernah Lepaskan Izinkan Aku Mencintai Diri Mu Moga Kita Bahagia ݢڠݢم تاڠن کونجاڠن ڤرنه لڤسکننيزينکن اکو منچينتاٴي ديري مونموݢ کيت بهاݢيا 2017-06-25T21:22:35+0800
Gdhhdhxbhduhejdvejfhudhfhfhfhfhfhffhh ݢدههدهايک سبرحداوهيجدۏيجفهودهفهفهفهفهفهففهه 2017-06-25T20:05:38+0800
Gdhdb ݢدهدب 2017-06-25T19:44:38+0800
Gigi Itu Busuk Kerana Dia Akan Menjsdik ݢيݢي ايت بوسوق کران دي اکن منجسديق 2017-06-25T15:54:19+0800
Gara Gara ݢارا ݢارا 2017-06-25T13:16:34+0800
Ghhh غهه 2017-06-25T10:21:27+0800
Goes ݢوايس 2017-06-25T08:29:35+0800
Gotong Royong ݢوتوڠ رويوڠ 2017-06-25T03:00:59+0800
Gwge ݢوݢ 2017-06-24T23:30:00+0800
Guguguguhuguguhugýygyfyttut ݢوݢوݢوݢوهوݢوݢوهوݢýيݢيفيتتوت 2017-06-24T16:31:33+0800