Carian Rumi Jawi

Rumi Jawi Request Time
Peacefull ڤاچيفولل 2018-10-17T18:07:45+0800
Pasu ڤاسو 2018-10-17T17:57:26+0800
Pantat ڤنتت 2018-10-17T17:26:40+0800
Penbayaran ڤينبايرن 2018-10-17T16:45:30+0800
Perintah-perintah ڤرينته-ڤرينته 2018-10-17T16:18:30+0800
Penglibatan Dalam Ajaran Sesat Menjadikan Diri Seseorang Itu Tidak Pro-aktif Dan Membuang Masa. Perkara Ini Akan Menjejaskan Prestasi Ekonomi ڤڠليبتن دالم اجرن سست منجاديکن ديري سسأورڠ ايت تيدق ڤرو-اکتيف دان ممبواڠ ماس. ڤرکارا اين اکن منججسکن ڤريستاسي ايکونومي 2018-10-17T15:46:43+0800
Penglibatan Dalam Ajaran Sesat Menjadikan Diri Seseorang Itu Tidal Pro-aktif Dan Membuang Masa. Perkara Ini Akan Menjejaskan Prestasi Ekonomi ڤڠليبتن دالم اجرن سست منجاديکن ديري سسأورڠ ايت تيدل ڤرو-اکتيف دان ممبواڠ ماس. ڤرکارا اين اکن منججسکن ڤريستاسي ايکونومي 2018-10-17T15:45:35+0800
Paktam Hitam ڤقتم هيتم 2018-10-17T14:54:43+0800
Padankan Dengan Jawapan Yang Betul ڤادنکن دڠن جاوڤن يڠ بتول 2018-10-17T14:53:52+0800
Piring ڤيريڠ 2018-10-17T14:51:58+0800